The Loop - Veld 12O

september, 2015
Museale objecten

Van augustus 2014 tot februari 2015 onderzocht De Logi & Hoorne op de terreinen voor Ikea Gent opnieuw een puzzelstuk van de ondertussen indrukwekkende meerperiodenvindplaats The Loop. Van de verschillende periodes die er werden aangetroffen, springen de boerderijen uit de Romeinse periode en het middeleeuwse gehucht het meest in het oog. Gelukkig voor de hedendaagse archeologen begroeven de toenmalige boeren hun afval gewoon in de grond. Bekijk hier enkele vondsten in 3D.

Object: 
Gepolijste bijl
Methode: 
fotogrammetrie

Deze bijzondere vondst is een fragment van een gepolijste vuurstenen bijl, uit de tijd van de eerste landbouwers (het neolithicum, ongeveer 6000 tot 4000 jaar geleden). De snede van de bijl is mooi bewaard, en je kan goed zien hoe glad de vuursteen gepolijst is.

Object: 
Vuurstenen schrabber
Methode: 
fotogrammetrie

Deze vuurstenen vondst is vrij klein, ongeveer twee vingerkootjes groot, maar is even oud of misschien zelfs ouder dan de neolithische gepolijste bijl. Het is een werktuig, dat kun je zien aan de 'retouches', kleine afslagjes op de rand van de vondst. Dit werktuig kan gediend hebben bij de bewerking van dierenhuiden of hout.

Object: 
Romeinse schaal
Methode: 
3D-scan

Deze schaal is gevonden in een Gallo-Romeins crematiegraf. Omdat het recipiënt bij de crematie van de overledene waarschijnlijk als bijgift op de brandstapel stond, is het oppervlak van de schaal verbrand. Samen met een deel van de assen, het verbrande hout en de bijgiften kwam ze in het brandrestengraf terecht.

Object: 
Fragment van een amfoor
Methode: 
3D-scan

Omdat er in de Gallo-Romeinse periode over grote afstand handel werd gedreven worden op zo goed als alle Romeinse sites stukken van amforen gevonden. Deze recipiënten werden gemaakt als transportverpakking voor goederen van overal uit het Rijk, zoals wijn, olijfolie en vissaus.

Object: 
Maalsteen
Methode: 
3D-scan

Maalstenen werden gebruikt om van de oogst een eetbaar product te maken. Ze zijn meestal uit een ruw gesteente gemaakt en aan het oppervlak van ribbels voorzien. Door de stenen over elkaar te wrijven of draaien, werd het graan tot meel vermaald.