Aalter - Oostmolenstraat

september, 2015
2D-reconstructie

De Oostmolenstraat in Aalter was ooit een Romeinse weg. In het laatste kwart van de 2de eeuw n. Chr. verscheen hierlangs een baanpost, dit is een soort herberg of afspanning. Reizigers konden er rusten, hun transportdieren laten drinken, en waarschijnlijk ook kleine reparaties uitvoeren. Samen met kunstenaar Yannick De Smet maakten de archeologen een sfeervolle reconstructie van de baanpost, de Romeinse zandweg en het omringende landschap. De tekening werd gebaseerd op het opgegraven grondplan en alle landschappelijke en economische informatie die het natuurwetenschappelijk onderzoek op de vulling van de waterputten opleverde, werd erin verwerkt.

Gallo-Romeinse baanpost, winterbeeld
Methode: 
digitaal schilderij door Yannick De Smet, op basis van archeologisch correct 3D-model

Winterbeeld vanop de Romeinse zandweg, met zicht op de baanpost. Rond de herberg lagen akkers (op de hogere terreinen rechts), weilanden (op de iets lagere terreinen links), en verspreide bebossing. Wilgen werden kort bij de grond gesnoeid om over recht hout te beschikken.

Gallo-Romeinse baanpost, zomerbeeld, vogelperspectief
Methode: 
digitaal schilderij door Yannick De Smet, op basis van archeologisch correct 3D-model

Beeld van de nederzetting vanuit de lucht. Er werd aandacht besteed aan alle ruimtelijke aspecten van de occupatie (zoals de correcte inplanting van de gebouwen, grachten en waterputten), maar ook aan de activiteiten in en rond de nederzetting en de aanwezige fauna en flora. Zo waren in de afspanning moestuinen aanwezig, maar ook mesthopen en stond met zekerheid een eik vlakbij een van de waterputten.