Laatmiddeleeuwse houten kommen en klompje uit Ieper (BAAC)

Archeologische tekeningen

Tijdens een opgraving in Ieper-Ieperlee werden verschillende houten objecten ontdekt. Het gaat om twee houten kommen en een klompje uit de late middeleeuwen. Ze bleven bewaard in een waterput.

De objecten zijn gescand en er werden technische tekeningen gemaakt in opdracht van BAAC Vlaanderen.

Object: 
Houten kom (vnr 24)
Methode: 
3D-scan
Object: 
Houten kom (vnr 56)
Methode: 
3D-scan
Object: 
Klompje
Methode: 
3D-scan