Lier Duwijck

augustus, 2016
2D-reconstructie

In opdracht van de Dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen maakte Yannick samen met Johan een reconstructie van een erf aangetroffen tijdens een opgraving door GATE. Deze reconstructietekening is verschenen in de reeks brochures over archeologie van de Provincie.

Een boerderij uit de midden-ijzertijd
Methode: 
digitaal schilderij door Yannick De Smet, op basis van correct 3D-model (c) Provincie Antwerpen

De boerderij uit de midden-ijzertijd is ongeveer 2500 tot 2250 jaar oud en bestaat uit een centraal Haps-gebouw, omgeven door een aantal bijgebouwen en een waterput.