Middelburg - grafzerken

juli, 2017
Museale objecten

In de buitenmuren van de kerk van Middelburg zijn verschillende grafzerken ingemetseld. Sommige grafzerken zijn door de porositeit van de natuursteen waaruit ze zijn gemaakt niet goed meer leesbaar. Daarom liet Marc Martens, voorzitter van Het Ambacht Maldegem vzw (de heemkundige kring van Maldegem) zeven grafzerken inscannen om op basis daarvan de weinige leesbare tekst duidelijk naar voor te laten komen.

Object: 
Grafzerk
Methode: 
3D-scan

Grafsteen ingemetseld in de buitenmuren van de kerk van Middelburg