SOLvA - technische tekeningen aardewerk

maart, 2016
Museale objecten

In 2011 voerde de intergemeentelijke dienst Solva een archeologisch onderzoek uit in Ronse – Stadstuin. De opgraving bracht een groot aantal sporen uit het finaal neolithicum/bronstijd, Romeinse tijd en de volle middeleeuwen aan het licht. Vooral de laatste twee genoemde periodes leverden een grote hoeveelheid materiaal op. Om dit materiaal op een snelle en nauwkeurige manier te tekenen, werd beroep gedaan op Erfgo3D.

Object: 
Terra nigra kom
Methode: 
3D-scan

Deze kom stamt uit de Romeinse periode.