Vroegmiddeleeuwse houten schopjes

Archeologische tekeningen

Op de opgravingen Gentbrugge het Kamp (2019) en Maldegem Ringbaan (2020) vond het DL&H-team houten schopjes die telkens bewaard bleven in waterputten uit de vroege middeleeuwen. 

De schopjes zijn ingescand en er werden technische tekeningen van gemaakt.

Object: 
Houten schopje uit Gentbrugge
Methode: 
3D-scan
Object: 
Houten schopje uit Maldegem
Methode: 
3D-scan