Zwevegem Losschaert

februari, 2016
2D-reconstructie

Intercommunale Leiedal legt in het West-Vlaamse Zwevegem binnenkort een bedrijventerrein en woonzone aan. Voor de werken konden starten, groeven de collega's van BAAC er vijf maanden op. De resultaten wijzen op sporen uit Wereldoorlog I, begravingsresten uit de Romeinse periode en een middeleeuwse nederzetting. In opdracht van Leiedal reconstrueerde DL&H twee onderwerpen.

Grafmonument uit de late ijzertijd of Romeinse periode
Methode: 
digitaal schilderij door Yannick De Smet, op basis van correct 3D-model

In de late ijzertijd of Romeinse periode, rond het begin van onze jaartelling, verschijnen op het terrein in Zwevegem twee rechthoekige monumentjes. Tijdens de opgraving vinden archeologen nog enkel de greppel terug, maar wellicht lag er binnenin een kleine ophoging of heuveltje. De structuur is wellicht een cultusplaats of plek om te begraven. Gezien de beperkte vondsten is de exacte functie moeilijk te reconstrueren, maar deze illustratie is een voorbeeld hoe het er zou kunnen uitgezien hebben.

Middeleeuws erf
Methode: 
digitaal schilderij door Yannick De Smet, op basis van correct 3D-model

Tijdens de middeleeuwen, in de 10de tot 12de eeuw, ligt in Zwevegem een boerderij. Deze omgreppelde zone omvat een groot hoofdgebouw, een schuur enkele bijgebouwen en een waterput. De gebouwen zijn opgetrokken in hout, hebben lemen wanden en een rieten dak. Achter de schuur ligt ook een drenkpoel voor het vee.