Aalter - Oostmolenstraat

september, 2015
Museale objecten

In de zomer van 2013 onderzochten de archeologen van De Logi & Hoorne een boeiende Romeinse vindplaats langs de Oostmolenstraat in Aalter. Aan het einde van de 2de eeuw n. Chr. verscheen langs een Romeinse zandweg een baanpost. Zo'n installatie verschilde in weinig van de meeste lokale boerderijen, maar bood reizigers de kans er even te verpozen en iets te eten,  terwijl de trekdieren gelaafd of gewisseld werden en kleine reparaties werden uitgevoerd. Tijdens de opgraving vonden de archeologen er ook heel wat interessante en mooie vondsten.

Object: 
Romeinse vuurbok
Methode: 
3D-scan

Dit is de boven- en voorkant van een 'vuurbok'. Twee zo'n vuurbokken stonden langs weerszijden van de haard en dienden ter afscherming en ondersteuning van spitten of roosters. Ze werden vaak versierd: hier is een gestileerd everzwijnhoofd afgebeeld, herkenbaar aan de uitstaande oren, de snuit en vooral de rugkam.

Object: 
Knobbelpot
Methode: 
3D-scan

Helemaal onderaan een houten waterput vonden archeologen deze bijna volledige knobbelpot. Het aardewerken recipiënt werd lokaal vervaardigd, is versierd met gladdingslijnen en voorzien van verschillende kleine grepen. Deze knobbelpot dateert van de late 2de tot begin 3de eeuw.

Object: 
Terra sigillata-kom
Methode: 
3D-scan

Dit is een kom in Romeinse luxewaar, geïmporteerd uit Rheinzabern (Duitsland), die werd gevonden in een uitgebroken waterput uit de 2de eeuw.

Object: 
Gladiatorengevecht op kom
Methode: 
3D-scan

Terra sigillata is Romeinse luxewaar die soms versierd werd met gestileerde motieven, maar ook met volledige taferelen, zoals hier het geval is. Op deze kom staat een gladiatorengevecht afgebeeld. Ondanks de lichte beschadiging is zichtbaar dat beide gladiatoren met bepantsering zijn uitgerust. Helaas zijn de wapens niet goed herkenbaar, wel duidelijk is dat de rechtse figuur ten aanval trekt.

Object: 
Fragment van een amfoor
Methode: 
3D-scan

In de Romeinse periode worden over het gehele Rijk heel wat goederen vervoerd. De levensmiddelen werden verpakt in amforen. Dit zijn grote voorraadpotten die bovenaan van oren voorzien zijn om ze makkelijk te hanteren.