Romeinse dakpannen (doctoraat T. Clerbaut)

maart, 2017
Museale objecten

In het kader van het doctoraatsonderzoek van Tim Clerbaut aan de universiteit Gent werden verschillende dakpanfragmenten en dakornamenten uit de Romeinse periode ingescand. Hierbij was er speciale aandacht voor de dakstempels. Het inscannen diende ook voor het aanmaken van een databank van de verschillende types dakpannen.

Object: 
Dakpan
Methode: 
3D-scan

Romeins dakpanfragment met stempel gevonden in Tongeren