Expertise

De Logi & Hoorne heeft een stevige ervaring met landelijke archeologie in zandig Vlaanderen. Onze focus ligt op het Meetjesland, maar we zijn actief in gans Oost-Vlaanderen en het oostelijke deel van West-Vlaanderen. DL&H heeft een uitgebreide ervaring met het opstellen van archeologienota's voor zowel complexe en meerfasige dossiers als kleinere projecten. Terreinwerk wordt efficiënt en correct aangepakt waardoor dit een snelle doorlooptijd kent. Voor alle periodes vanaf het neolithicum tot de wereldoorlogen op terreinen buiten de stad beschikt ons team over een uitgebreide kennis.

Concreet biedt De Logi & Hoorne (conform alle geldende regels en vereisten) volgende diensten aan:
- het opstellen en laten bekrachtigen van een archeologienota
- prospectie/vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem / boringen, proefsleuven en kijkvensters
- opgraving
- werfbegeleiding
- bureauonderzoek
- rapportage en uitwerking opgravingsgegevens
- ontsluiting van de gegevens naar een breed of een wetenschappelijk publiek
- volledige trajectbegeleiding en advies