Expertise

De Logi & Hoorne heeft een stevige ervaring met landelijke archeologie in zandig Vlaanderen, ongeveer Oost-Vlaanderen en oostelijk West-Vlaanderen. Onze focus ligt op het Meetjesland, maar ook de aangrenzende regio’s behoren tot ons actieterrein. Voor alle periodes vanaf het neolithicum tot de wereldoorlogen op terreinen buiten de stad beschikt ons team over een uitgebreide kennis.

Concreet biedt De Logi & Hoorne (conform alle geldende regels en vereisten) volgende diensten aan:
- het opstellen en laten bekrachtigen van een archeologienota
- prospectie/vooronderzoek met ingreep in de bodem / proefsleuven en kijkvensters
- opgraving
- werfbegeleiding
- bureauonderzoek
- rapportage en uitwerking opgravingsgegevens
- ontsluiting van de gegevens naar een breed of een wetenschappelijk publiek
- volledige trajectbegeleiding en advies