Home

De Logi & Hoorne is een archeologisch project- en adviesbureau, opgericht in 2012 door Adelheid en Johan, twee archeologen met een grondige expertise en een bijzondere passie voor het verleden. Het bureau staat garant voor wetenschappelijk kwalitatief archeologisch onderzoek met aandacht voor de specifieke behoeftes van de klant. DL&H is als bedrijf erkend archeoloog.

De Logi & Hoorne stelt archeologienota's op (al dan niet met ingreep in de bodem), voert opgravingen uit, en verzorgt ook advisering over de globale aanpak van archeologie binnen een bouw- of ontwikkelingsproject, doet wetenschappelijke verwerking van de resultaten en presentatie aan het publiek. Projecten worden aangepakt op een pragmatische, efficiënte en integere manier. Ons werkingsgebied is Oost-Vlaanderen en het oosten van West-Vlaanderen, met de focus op het Meetjesland.

Nieuws

DL&H zoekt een assistent aardkundige

DL&H is een archeologisch bedrijf uit Adegem dat bureaustudies, vooronderzoeken en opgravingen uitvoert in (het noordwesten van) Oost-Vlaanderen. Om het team structureel te versterken zoeken we een (assistent) aardkundige.

De Logi & Hoorne zoekt 2 junior archeologen

DL&H is een archeologisch bedrijf uit Adegem dat bureaustudies, vooronderzoeken en opgravingen uitvoert in (het noordwesten) van Oost-Vlaanderen. Het kleine, maar ervaren team zoekt versterking. Ben je pas afgestudeerd als archeoloog, studeer je af na dit academiejaar of heb je al wat werkervaring opgedaan, solliciteer dan nu.

Op zoek naar het vroegmiddeleeuwse Gentbrugge

Komende weken zal een team van DL&H op zoek gaan naar een vroegmiddeleeuws gehucht in Gentbrugge. Aan Het Kamp bleek dat tijdens een proefsleuvenonderzoek eind 2018 een uitgestrekte areaal heel wat bewoningssporen uit de vermoedelijk 7de tot 9de eeuw bevatte. Vandaar dat voor de realisering van de cohousing Gecco eerst een opgraving moet worden uitgevoerd.