Team

De Logi & Hoorne bvba werd in 2012 door Adelheid en Johan opgestart. Door het bundelen van onze kennis, jarenlange ervaring en vooral passie voor archeologie verzekeren wij de stevige basis waarop het bureau is gefundeerd. DL&H bestaat uit een team van ervaren krachten die geselecteerd worden op basis van inzet, visie en gedrevenheid.

Adelheid werkt sinds 2006 in de archeologie. Ze leidde meerdere opgravingen in het Meetjesland, waar ze ervaring met verschillende periodes opbouwde. Haar grootste wapenfeit is de opgraving van een belangrijke meerperiodensite in Destelbergen. Hoewel alle perioden haar boeien, heeft ze een voorliefde voor de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode.

Johan is archeoloog sinds 2004 en heeft ervaring met heel wat periodes en bodems. Hij coördineert sinds 2007 het lopende archeologische project op The Loop (Sint-Denijs-Westrem), en was ook enkele jaren intergemeentelijk archeoloog bij de Kale-Leie Archeologische Dienst. In zijn vrije tijd is Johan coördinator van Ex situ – tijdschrift voor Vlaamse archeologie.

Frederik De Kreyger studeerde in 2011 af als archeoloog en kon meteen als veldarcheoloog aan de slag. Hij vervoegde het team van DL&H midden 2014, als terreinarcheoloog voor het onderzoek op The Loop. Frederik is gepassioneerd door technologische nieuwigheden en digitale snufjes, en is voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden ervan binnen de archeologie. Hij is naast projectleider voor archeologische projecten dan ook de trekker van Erfgo3D.

Jana Van Nuffel behaalde haar diploma in 2010 en ging direct aan de slag als terreinarcheoloog. In 2014 versterkte ze het The Loop-team. Ondertussen is Jana projectleider, met een expertise in (klein-) stedelijke archeologie zoals in Middelburg. Materiaalverwerking en de materiaalbehandeling horen tot haar kerntaken.

Lisa Malfliet vervoegde het DL&H-team in 2020 net nadat ze afstudeerde. Lisa is erg bedreven met GIS en is als assistent aardkundige ook projectleider voor alle landschappelijke en bodemkundige aspecten.


 

 
Adelheid
Het opgravingsteam van The Loop tijdens de eindejaarsuitstap in 2015
Johan
Jana
Frederik
Lisa