Vroegmiddeleeuwse boomstamwaterput in Merelbeke

In Merelbeke voerden de archeologen van De Logi & Hoorne de afgelopen weken in opdracht van het OCMW Merelbeke een kleine opgraving uit naar aanleiding van de aanleg van een nieuw lokaal dienstencentrum. Op het aangrenzende terrein werd in 2001-2003 al een middeleeuwse nederzetting en vroegmiddeleeuws grafveld opgegraven. Een proefsleuvenonderzoek eind 2015 wees ook op de aanwezigheid van archeologische restanten op de OCMW-site.

Een groot deel van het terrein bleek verstoord door recente zandwinning, maar toch konden twee vroegmiddeleeuwse sporen van belang onderzocht worden. Een brede gracht blijkt de mogelijke afbakening te vormen van één van de vroegmiddeleeuwse fasen van de nederzetting of het grafveld. Vlakbij vond het team een eveneens vroegmiddeleeuwse waterput. De structuur was opgebouwd uit een uitgeholde eik die in vier segmenten was gedeeld. Deze vondst is vooral belangrijk omdat het zal toelaten om via verder natuurwetenschappelijk onderzoek een pak bij te leren over de natuurlijke omgeving van de vroegmiddeleeuwse nederzetting.